Logo
ສໍາຫລວດ ວາງແຜນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຍືນຍົງ

ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ວ່ອງໄວໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່

ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ດິນ

ມີປະສິດຕິຜົນສູງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ

ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາດິນ

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ

Image

ພິທີຍ້ອງຍໍ ຜົນງານ 5 ປີຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ.

+

ໃນວັນທີ 20 ເມສາ 2023 ນີ້ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ມີພິທີຍ້ອງຍໍ ຜົນງານ 5 ປີ (2016-2020)

Image

ກອງປະຊຸມ ຜ່ານ "ຮ່າງ" ຍຸດທະສາດ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

+

ກອງປະຊຸມ ຜ່ານ "ຮ່າງ" ຍຸດທະສາດ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຮອດປີ 2040 ຂັ້ນກະຊວງ

Image

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງ ຊປປລ ຮາກຖານກົມ ຄພດກ

+

ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ຄະນະ ຊປປລ ຮາກຖານ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການຂື້ນ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ

Image

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສ້າງເອກະສານແນວຄວາມຄິດໃນການພັດທະນາເຄື່ອງມືສຳລັບການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ການເຊື່ອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ

+

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 02 ກັນຍາ 2020, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກົມທີ່ດິນ ກະຊວງຊັພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Image

ຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານການຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ

+

ໃນວັນທີ 24 ເຖີງ 29 ສິງຫາ 2020, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ “ພື້ນຖານ ການຜະລິດສື່ສີ່ງພິມ” ຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ຄູນຊັບ ເມືອງ ແກ້ວອຸດົມ ແຂວງ ວຽງຈັນ

Image

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ II ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານກົມຄຸ້ມຄອງແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ

+

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ II ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

<
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial

ທ່ານ ປອ. ນິວົງ ສີປະເສີດ

ຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ປອ. ທັດເທວາ ສະພັງທອງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ກອງແກ້ວ ພະຈອມພົນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ