Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ

Image

ພິທີມອບ-ຮັບ ຫໍພິພິຕະພັນດິນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນກະສິກຳ

+

ພິທີມອບ-ຮັບ ຫໍພິພິຕະພັນດິນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນກະສິກຳ

Image

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ໃນການຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

+

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າຊ່ວຍໃນວຽກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

Image

ຫາລື ການສ້າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງດິນນາ

+

ຄົ້ນຄ້ວາຕໍ່ ກັບໂຄງຮ່າງເນື້ອໃນ ແຕ່ລະໝວດ,ມາດຕາ ແລະ ໄດ້ເປີດກວ້າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີການປຶກສາຫາລື ຄົ້ນຄ້ວາ, ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ

Image

ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານລວມ

+

ອອກແຮງງານລວມ

Image

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານ GIS ແລະ ແຜນທີ່.

+

ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານ GIS ແລະ ແຜນທີ່ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

Image

ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນ

+

ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ “ຮ່າງ”ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນ

Image

ເຜີຍແຜ່ເອກະສານຜັນຂະຫຍາຍເເນື້ອໃນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກາງສະໄໝທີ VI ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

+

ຄະນະພັກຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມເອກະສານ

Image

ຝືກອົບຮົມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ນັກສຶກສາຝືກງານ

+

ຝືກອົບຮົມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ນັກສຶກສາຝືກງານ ວຽກງານການວິໄຈດິນ

Image

ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນ

+

ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ “ຮ່າງ”ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນ

Image

ຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກການລ້ຽງກຸ້ງກ້າມກາມ ທີ່ປະເທດຟິລິບປີນ

+

ເຕັກນິກການລ້ຽງກຸ້ງ

Image

ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືກ້ອງ RTK ແລະ QGIS

+

ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືກ້ອງ RTK ແລະ QGIS ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການກໍານົດ ແລະ ຢັ້ງຢືນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ຢູ່ໃນເຂດປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ

Image

ພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

+

sadsada asdfsadsadas

      ລວມ:  52 ຂ່າວ, 5   ໜ້າ :  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Next