Logo
ສໍາຫລວດ ວາງແຜນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຍືນຍົງ

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ

Image

ພິທີຍ້ອງຍໍ ຜົນງານ 5 ປີຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ.

+

ໃນວັນທີ 20 ເມສາ 2023 ນີ້ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ມີພິທີຍ້ອງຍໍ ຜົນງານ 5 ປີ (2016-2020)

Image

ກອງປະຊຸມ ຜ່ານ "ຮ່າງ" ຍຸດທະສາດ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

+

ກອງປະຊຸມ ຜ່ານ "ຮ່າງ" ຍຸດທະສາດ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຮອດປີ 2040 ຂັ້ນກະຊວງ

Image

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງ ຊປປລ ຮາກຖານກົມ ຄພດກ

+

ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ຄະນະ ຊປປລ ຮາກຖານ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການຂື້ນ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ

Image

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສ້າງເອກະສານແນວຄວາມຄິດໃນການພັດທະນາເຄື່ອງມືສຳລັບການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ການເຊື່ອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ

+

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 02 ກັນຍາ 2020, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກົມທີ່ດິນ ກະຊວງຊັພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Image

ຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານການຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ

+

ໃນວັນທີ 24 ເຖີງ 29 ສິງຫາ 2020, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ “ພື້ນຖານ ການຜະລິດສື່ສີ່ງພິມ” ຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ຄູນຊັບ ເມືອງ ແກ້ວອຸດົມ ແຂວງ ວຽງຈັນ

Image

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ II ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານກົມຄຸ້ມຄອງແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ

+

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ II ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

Image

ຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ຕ້ອນຮັບວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ 01 ມິຖຸນາ 2020

+

ເພື່ອຕ້ອນຮັບວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ສ້າງຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ຂຶ້ນທີ່ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

Image

ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດິນໂລກ 2019

+

ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດິນໂລກ 2019 ທີ່ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

Image

ຝຶກອົບຮົມ GIS ໂປແກຣມ QGIS ແລະ ພື້ນຖານການນຳໃຊ້ Drone

+

ວັນທີ 15 ຫາ 19 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນທີດິນກະສິກຳ, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຈື່ງໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໂປແກຣມ GIS , QGIS ແລະ Drone

Image

ສະເຫລີມສະຫຼອງວັນເປັນວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອານຸລັກສັດນໍ້າສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 22 ປີ

+

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ມີການຈັດພິທີປ່ອຍປາຄົບຮອບ 22 ປີ ຂື້້ນທີ່ ອ່າງນໍ້າ ສູນພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ ໃນຕອນເຊົ້້າ ຂອງ ວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2019

Image

ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານລວມຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໜ່ວຍພັກ

+

ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານລວມ ໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2019 ຜ່ານມານີ້ ເວລາ9.00 ອ້າຍນ້ອງຊາວໜຸ່ມພ້ອມພາກັນອອກແຮງງານລວມອະນາໄມຕາມລຽບຮ່ອງນໍ້າທາງເຂົ້າກົມ ແລະ ອານາໄມອ້ອມຫ້ອງການ, ຕັດຫຍ້າເດີນບານ ໃຫ້ມີຄວາມຈົບງາມພາບໃນ

Image

ການລົງຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ວຽກຟື້ນຟູການຜະລິດ ແລະ ມອບຮັບ ຂໍ້ມູນ ຜົນການສຳຫຼວດຄຸນນະພາບທີ່ດິນກະສິກຳຂອງ 4 ເຂດຈັດສັນໃໝ່ ທີ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

+

ການລົງຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ວຽກຟື້ນຟູການຜະລິດ ແລະ ມອບຮັບ ຂໍ້ມູນ ຜົນການສຳຫຼວດຄຸນນະພາບທີ່ດິນກະສິກຳຂອງ 4 ເຂດຈັດສັນໃໝ່ ທີ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

      ລວມ:  25 ຂ່າວ, 3   ໜ້າ :  
  • 1
  • 2
  • 3
  • Next