Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ

Image

ການລົງຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ວຽກຟື້ນຟູການຜະລິດ ແລະ ມອບຮັບ ຂໍ້ມູນ ຜົນການສຳຫຼວດຄຸນນະພາບທີ່ດິນກະສິກຳຂອງ 4 ເຂດຈັດສັນໃໝ່ ທີ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

+

ການລົງຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ວຽກຟື້ນຟູການຜະລິດ ແລະ ມອບຮັບ ຂໍ້ມູນ ຜົນການສຳຫຼວດຄຸນນະພາບທີ່ດິນກະສິກຳຂອງ 4 ເຂດຈັດສັນໃໝ່ ທີ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

Image

ສໍາມະນາວຽກການວາງແຜນ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ ທີ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

+

ວັນທີ 17 ຫາ 21 ມີຖຸນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມານີ້ທາງທີມງານວິຊາການສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດີນກະສິກຳ ຮ່ວມກັບໂຄງການ ຕາບີ TABI ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້ “ວຽກວິຊາການ ດ້ານວາງແຜນ,ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ (P-FALUPAM)”

Image

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໂຄງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເມືອງມະຫາໄຊ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

+

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໂຄງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເມືອງມະຫາໄຊ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

Image

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ ພັດທະນາວຽກງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ 4 ແຂວງ ພາກເໜືອ ລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງ

+

ວັນທີ 09 ກຸມພາ ຫາ 13 ມີນາ 2019 ຜ່ານມານີ້,ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ກະຊວງກະສິກໍາແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກົມທີ່ດິນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການອອກສຳມະໂນທີ່ດິນກະສິກຳ,ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ

Image

ງານວາງສະແດງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ເບ້ຍໄມ້ ເນື່ອງໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 1 ມີຖຸນາ

+

ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2018 ນີ້ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮ່ວມກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ເບ້ຍໄມ້ຂື້ນຢູ່ເດີ່ນພະທາດຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Image

ສະເຫລີມສະຫຼອງວັນດິນສາກົນ ປະຈຳປີ 2018

+

ໃນວັນທີ 05 ມັງກອນ 2018 ໄດ້ຈັດງານສະເຫລີມສະຫຼອງວັນດິນສາກົນ ປະຈຳປີ 2018 ທີ່ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ.

Image

ການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງຄະນະທີມງານ ຈາກກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດເພື່ອລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ

+

ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ

Image

ປັບປຸງແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້າມູນ ແລະ ວິທີການລົງຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້

+

ປັບປຸງແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້າມູນ ແລະ ວິທີການລົງຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ ໂຄງການເຊົ່າ-ສຳປະທານທີ່ດິນກະສິກໍາ

Image

ຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະວິຊາການ ສ.ເກົາຫຼີ

+

ໂຄງການຈັດການ ດິນ, ນໍ້າ ແລະ ຝຸ່ນ ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ

Image

ປຶກສາຫາລືການສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

+

ຫັນເປັນທັນສະໄໝກ່ຽວກັບວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທີ່ດິນກະສິກຳ

Image

ມອບ-ຮັບ ອາຄານວິໄຈດິນ ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

+

ໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລາງດ້ານກະສິກຳ ຮ່ວມມືລາວ–ຮົງກາລີ (ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ)

Image

ສຳມະນາຜ່ານຮ່າງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ

+

ສ້າງເຄື່ອງມື ແລະ ເຕັກນິກຕ່າງໆ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ